Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach

Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja dostęponości

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach

Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

- Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
- Część plików nie jest dostępna cyfrowo, niektóre materiały umieszczono w formie skanów

Wyłączenia

- Dokumenty publikowane przed dniem 23 września 2018 r.
- Skany dokumentów niewytworzonych w urzędzie.
- Materiały multimedialne wytworzone przed dniem 23 września 2020 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

- Deklarację sporządzono dnia:  2020-10-08

- Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  12.03.2024 r.

- Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Karolina Labuda.

- E-mail: sekretariat@zdpk.pl

- Telefon: 58 681-07-15

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach

Adres: ul. Gdańska 26
83-300 Kartuzy

E-mail: sekretariat@zdpk.pl

Telefon: 58 681-07-15


  •  

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach mieści się przy ul. Gdańskiej 26 w Kartuzach (83-300).  W budynku znajduje się Wydział Komunikacji, Wydział Ochrony Zdrowia i Współpracy  z Organizacjami Pozarządowymi, Wydział Kultury, Promocji i Strategii. Dla osób poruszających się na wózku została zainstalowana platforma przy schodowa prowadząca do drzwi głównych budynku.   Na parterze brak barier dla osób poruszających się na wózku. Do pozostałych kondygnacji budynku utrudniony dostęp  dla osób niepełnosprawnych ruchowo.  W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W pobliżu budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach posiada również Obwód Drogowy w Sierakowicach, który mieści się przy ul. Brzozowej 1 w Sierakowicach (83-340).  Budynek nie został przystosowany na potrzeby osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Do Obwodu Drogowego w Sierakowicach nie przychodzą petenci, jedynie pracownicy lub pracownicy firm świadczących usługi na rzecz ZDP W Kartuzach.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Patrycja Drapińska

Data wytworzenia:
28 gru 2023

Osoba dodająca informacje

Patrycja Drapińska

Data publikacji:
28 gru 2023, godz. 10:26

Osoba aktualizująca informacje

Patrycja Drapińska

Data aktualizacji:
12 mar 2024, godz. 08:37